بهترین شیوه ی صداقت، وفای به عهد است.

علی ابن ابیطالب(ع)

بسته های ترکیبی


بر اساس الگوی مصرف خود و برای کاهش هزینه‌ها، می‌توانید از میان گزینه‌های متنوع بسته‌های اینترنت TD-LTE ،3G/4G، وایمکس یا ترکیبی (شامل مکالمه، پیامک و اینترنت) بهترین گزینه را انتخاب کنید. این بسته‌ها با مدت اعتبار و حجم‌های گوناگون، متناسب با هر نیاز و نوع مصرف طراحی شده و در اختیار شما قرار گرفته‌اند. همچنین اگر مایلید خودتان بسته مورد نظرتان را بسازید می‌توانید از سرویس «بوم» استفاده کنید.

بسته های ترکیبی مخصوص سیم کارت های اعتباری

بسته ترکیبی سالیانه 48 گیگابایتی عادی + 96 گیگابایتی TDL

2,160,000 ریال

بسته ترکیبی سه ماهه 30 گیگابایتی عادی + 96 گیگابایتی60TDL

1,350,000 ریال

بسته ترکیبی سالیانه 72 گیگابایتی عادی + 144 گیگابایتی TDL

3,240,000 ریال

بسته ترکیبی سالیانه 100 گیگابایتی عادی + 200 گیگابایتی TDL

4,500,000 ریال

بسته های ترکیبی مخصوص سیم کارت های دائمی

بسته ترکیبی سالیانه 48 گیگابایتی عادی + 96 گیگابایتی TDL

2,160,000 ریال

بسته ترکیبی سه ماهه 30 گیگابایتی عادی + 96 گیگابایتی60TDL

1,350,000 ریال

بسته ترکیبی سالیانه 72 گیگابایتی عادی + 144 گیگابایتی TDL

3,240,000 ریال

بسته ترکیبی سالیانه 100 گیگابایتی عادی + 200 گیگابایتی TDL

4,500,000 ریال