خدمات سازمانی

حساب چندکاربره

مدیریت مصرف اینترنت همراه

معرفی‏

حساب چندکاربره سرویسی است که ایرانسل برای تسهیل مدیریت ‏سیم‌کارت‌های سازمانی، به مشترکان خود ارائه می‌کند. با فعال ‏شدن سرویس حساب چندکاربره بر روی گروهی از سیم‌کارت‌ها، یک ‏سیم‌کارت به عنوان سیم‌کارت اصلی (سرشاخه) تعیین شده و سایر ‏سیم‌کارت‌ها زیرمجموعه (زیرشاخه) آن خواهند بود. اکنون به ‏کمک پنل مدیریت حساب، دارنده سیم‌کارت سرشاخه می‌تواند میزان ‏اعتبار ریالی، تعداد دقایق مکالمه، تعداد پیامک و حجم ‏اینترنت سایر سیم‌کارت‌های گروه را مدیریت نماید‎.‎

ازجمله امکانات حساب چندکاربره سازمانی‎:‎

مشاهده میزان مصرف هر زیرشاخه
ایجاد و به اشتراک‌گذاری حساب ریالی
تعیین سقف مصرف برای تک‌تک زیرشاخه‌ها‎
امکان اضافه کردن زیرشاخه تا سقف ۵۰ هزار سیم‌کارت
امکان خرید بسته‌های متنوع دیتا متناسب نیاز هر سازمان

مزایا

در این سرویس به جای تعریف بسته‌های اینترنت، مکالمه و ‏پیامک به صورت مستقل برای هر سیم‌کارت، یک بسته اشتراکی ‏توسط سیم‌کارت سرشاخه تعریف شده و سپس نحوه توزیع و سقف ‏مصرف برای سایر سیم‌ کارت‌های زیرشاخه تعیین می‌گردد. همچنین ‏اعتبار ریالی نیز توسط سیم‌کارت اصلی خریداری شده و به ‏میزان دلخواه بین سایر سیم‌کارت‌ها توزیع می‌شود‎.
ارسال دیدگاه
تماس با ما