توزیع 5 هــــــــــزار سیم کارت رایگان در استان سمنان تا پایان مردادماه! 38 : 18 - 1397/06/07
newsss

از آنجا شرکت هاتف ، بخش عمده ای از استان سمنان را تحت پوشش خود قرار می دهد ، دفاتر این استان مفتخر به توزیع 5 هزار عدد سیم کارت رایگان در پنج ماه نخست سال شده اند.

این فرآیند با بهره گیری از پرسنل آموزش دیده دفاتر تابعه با رویکرد بهبود ارائه خدمات در ادارات ،کارنجات و دانشگاه های سطح استان صورت پذیرفته است.

همچنین شرکت هاتف در نظر دارد به منظور گستردگی در خدمات رسانی در بخش وسیع تر ، در نیمه دوم سال جاری اقدام به توزیع سیم کارت رایگان در کلیه دفاتر استان ها (تهران،سمنان ،قم و اصفهان) نماید.

کلیه سازمان ها و نهادهای دولتی و همچنین دانشگاه های استان های مذکور می توانند درصورت تمایل به منظور برگزاری پروژه های توزیع سیم کارت ، با دفاتر مربوطه تماس حاصل نمایند .

ارسال دیدگاه
تماس با ما