به تجارت الکترونیک هاتف خوش آمدید

ولیعصر، توانیر، جنب بیمارستان دی، پلاک 5، واحد 9
ایران ، تهران

اینترنت پرسرعت | تجارت الکترونیک هاتف

مودم TK2510​ Plus

مودم TK2510​ Plus

مودم TK2510 Plus نوع:مودم داخلیشبکه های قابل پشتیبانی:TDD onlyسرعت انتقال داده:دانلود 120 مگابایت بر ثانیه/آپلود 30 مگابایت بر ثانیهتعداد کاربران قابل پشتیبانی:تا 30 نفرمنبع تغذیه:آداپتوررابط:WIFI, LAN خرید محصول جهت خرید می توانید با ما تماس بگیرید:تهران:021-88662796 داخلی 107شاهرود:023-32360040 داخلی 104سمنان:023-33341960 مشخصات فنی tr:nth-child(odd) {background-color: #fade7d;}نوعمودم داخلیابعاد230*150*73 mmوزن400gشبکه‌های قابل پشتیبانیTDD onlyپشتیبانی ...
مودم GP2101 Plus

مودم GP2101 Plus

مودم GP2101 Plus نوع:مودم داخلیشبکه های قابل پشتیبانی:TDD onlyسرعت انتقال داده:دانلود 120 مگابایت بر ثانیه/آپلود 30 مگابایت بر ثانیهتعداد کاربران قابل پشتیبانی:تا 30 نفرمنبع تغذیه:آداپتوررابط:WIFI, LAN خرید محصول جهت خرید می توانید با ما تماس بگیرید:تهران:021-88662796 داخلی 107شاهرود:023-32360040 داخلی 104سمنان:023-33341960 مشخصات فنی tr:nth-child(odd) {background-color: #fade7d;} نوع مودم داخلی ابعاد 171*163*40 ...
مودم TD-i40

مودم TD-i40

مودم TD-i40 نوع:مودم داخلیشبکه های قابل پشتیبانی:TDD onlyسرعت انتقال داده:دانلود 120 مگابایت بر ثانیه/آپلود 30 مگابایت بر ثانیهتعداد کاربران قابل پشتیبانی:تا 30 نفرمنبع تغذیه:آداپتوررابط:WIFI, LAN, RJ11 خرید محصول جهت خرید می توانید با ما تماس بگیرید:تهران:021-88662796 داخلی 107شاهرود:023-32360040 داخلی 104سمنان:023-33341960 مشخصات فنی tr:nth-child(odd) {background-color: #fade7d;} نوع مودم داخلی ابعاد 210*76*241 ...
مودم TF-i60

مودم TF-i60

مودم TF-i60 نوع:مودم داخلیشبکه های قابل پشتیبانی: 2G/3G/4G/4.5G/TD-LTEسرعت انتقال داده: LTE FDD: DL 300 Mbps, UL 50 MbpsLTE TDD: DL 21 0 Mbps, UL 10 Mbpsتعداد کاربران قابل پشتیبانی:تا 30 نفرمنبع تغذیه:آداپتوررابط:WIFI, LAN, RJ11 خرید محصول جهت خرید می توانید با ما تماس بگیرید: تهران:021-88662796 داخلی 107 شاهرود:023-32360040 داخلی ...
مودم TK2510

مودم TK2510

مودم TK2510 نوع:مودم داخلیشبکه های قابل پشتیبانی:TDD onlyسرعت انتقال داده:دانلود 120 مگابایت بر ثانیه/آپلود 30 مگابایت بر ثانیهتعداد کاربران قابل پشتیبانی:تا 30 نفرمنبع تغذیه:آداپتوررابط:WIFI, LAN خرید محصول جهت خرید می توانید با ما تماس بگیرید: تهران:021-88662796 داخلی 107 شاهرود:023-32360040 داخلی 104 سمنان:023-33341960 مشخصات فنی tr:nth-child(odd) {background-color: #fade7d;} نوع مودم داخلی ...
مودم B-5142

مودم B-5142

مودم B-5142 نوع:مودم داخلیشبکه های قابل پشتیبانی:TDDسرعت انتقال داده:دانلود 120 مگابایت بر ثانیه/آپلود 30 مگابایت بر ثانیهتعداد کاربران قابل پشتیبانی:تا 16 نفرمنبع تغذیه:آداپتوررابط:WIFI, LAN, RJ11 خرید محصول جهت خرید می توانید با ما تماس بگیرید: تهران:021-88662796 داخلی 107 شاهرود:023-32360040 داخلی 104 سمنان:023-3334196 مشخصات فنی tr:nth-child(odd) {background-color: #fade7d;} نوع مودم ...
مودم Z6000

مودم Z6000

مودم Z6000 نوع:مودم داخلیشبکه های قابل پشتیبانی:TDD onlyسرعت انتقال داده:دانلود 120 مگابایت بر ثانیه/آپلود 30 مگابایت بر ثانیهتعداد کاربران قابل پشتیبانی:تا 30 نفرمنبع تغذیه:آداپتوررابط:WIFI, LAN خرید محصول جهت خرید می توانید با ما تماس بگیرید:تهران:021-88662796 داخلی 107شاهرود:023-32360040 داخلی 104سمنان:023-33341960 مشخصات فنی tr:nth-child(odd) {background-color: #fade7d;} نوع مودم داخلی ابعاد 187*167*75 mm ...
مودم GP2101

مودم GP2101

مودم GP2101 نوع:مودم داخلیشبکه های قابل پشتیبانی:TDD onlyسرعت انتقال داده:دانلود 120 مگابایت بر ثانیه/آپلود 30 مگابایت بر ثانیهتعداد کاربران قابل پشتیبانی:تا 30 نفرمنبع تغذیه:آداپتوررابط:WIFI, LAN خرید محصول جهت خرید می توانید با ما تماس بگیرید:تهران:021-88662796 داخلی 107شاهرود:023-32360040 داخلی 104سمنان:023-33341960 مشخصات فنی tr:nth-child(odd) {background-color: #fade7d;} نوع مودم داخلی ابعاد 2171*163*40 mm ...
مودم DT350

مودم DT350

مودم DT350 نوع:مودم داخلیشبکه های قابل پشتیبانی:TDDسرعت انتقال داده:دانلود 120 مگابایت بر ثانیه/آپلود 30 مگابایت بر ثانیهتعداد کاربران قابل پشتیبانی:تا 30 نفرمنبع تغذیه:آداپتوررابط:WIFI, LAN, RJ11 خرید محصول جهت خرید می توانید با ما تماس بگیرید:تهران:021-88662796 داخلی 107شاهرود:023-32360040 داخلی 104سمنان:023-33341960 مشخصات فنی tr:nth-child(odd) {background-color: #fade7d;} نوع مودم داخلی ابعاد 165*166*43 mm ...